Vi giver et uforpligtende tilbud – Ring på tlf. 75 17 72 41

Kørsel

  • Entreprenørkørsel af enhver art
  • Kørsel af fast biomasse som majs og græs ensilage samt dybstrøelse
  • Kørsel af flis med container og workinfloor trailer
  • Maskintransport med 3 akslet maskintrailer / blokvogn
  • Kørsel med tanktrailer
  • Container kørsel med forvogn med anhænger eller forvogn med kærre
  • Bortkørsel af haveaffald med kranbil med grab
  • Kørsel af stykgods i gardintrailer
  • Kørsel med gummiged
  • Containerservice – udlejning af åbne og lukkede