Vi giver et uforpligtende tilbud – Ring på tlf. 75 17 72 41

Tømning af gylletank

Vi har stor erfaring i tømning af gylletanke og reaktortanke.
Vi har miniged med iltudstyr samt lastbil med bagmonteret skovkran